Standpunten

Zoeken

Armoede en schuldhulpverlening

De armoede in Castricum ligt onder het landelijk gemiddelde maar er zijn lokaal groepen gezinnen, die het zwaar hebben en die we moeten helpen. Het gaat om mensen die structureel afhankelijk zijn van een uitkering, mensen met een beperking, zzp-ondernemers die het maar net financieel redden, gezinnen met kinderen en  een laag inkomen en mensen met problematische schulden.

Lees verder

Economie en werk

Het midden- en kleinbedrijf vormt het kloppend hart van de gemeente. Klimaatmaatregelen geven een impuls aan de economie. De PvdA Castricum wil alle ruimte geven aan ondernemers die zich richten op duurzaamheid en klimaat en lokaal energieopwekking.

Lees verder

Financieel beleid en gemeentelijke samenwerking

De gemeente kreeg 23 miljoen door verkoop van Eneco aandelen. We willen dit geld bestemmen voor de bouw van sociale woningen en duurzaamheidsmaatregelen.

Lees verder

Jongerenraad

Wij willen jongeren direct mee laten praten over onderwerpen die hen raken door middel van het opzetten van een Jeugd- en Jongerenraad. De raad kan (on)gevraagd advies geven aan de politiek over voor hun relevante onderwerpen.

Lees verder

Klimaat, duurzaamheid en natuur

Castricum kan lokaal aan de slag voor een schone, duurzame en eerlijke koers. We willen dat iedereen mee kan doen met duurzaam beleid – ook mensen met minder geld – en dat iedereen ook profiteert van de opbrengsten.

Lees verder

Lokale democratie

Iedereen kan betrokken zijn bij wat in zijn of haar omgeving gebeurt. In elk raadsvoorstel willen we expliciet zien op welke manier betrokkenheid en inspraak zijn georganiseerd en hoe ervoor is gezorgd dat iedereen de gelegenheid heeft om mee te praten.

Lees verder

Onderwijs

Verduurzamen schoolgebouwen en ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC)

Lees verder

Samenwerking met gelijkgezinde progressieve partijen

Voor het realiseren van onze sociaal democratische idealen is samenwerking nodig met progressieve politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Lees verder

TOEKOMST IN HANDEN NEMEN

Leden van de PvdA en GroenLinks vragen in meerderheid om samenwerking tussen de twee partijen.

Lees verder

Verkeer, duurzame en veilige mobiliteit

Lagere snelheid in woonwijken: ruim baan voor fietsers en wandelaars

Lees verder

Vitale verenigingen, meer kunst en sport

Sport, bewegen, cultuur en kunst en het verenigingsleven houdt mensen fysiek en mentaal gezond en vormt een betrokken lokale samenleving. Sport, cultuur en kunst zijn een publiek belang dat de gemeente moet helpen organiseren.

Lees verder

Zorg en welzijn

De gemeente moet goed sociaal beleid voeren voor haar inwoners. Het doel van de WMO, Participatiewet en jeugdzorg is om burgers zo te ondersteunen, dat ze een waardig leven hebben in eigen huis, kansen krijgen zich te ontwikkelen en deel kunnen nemen aan onze samenleving.

Lees verder