Economie en werk

Het midden- en kleinbedrijf vormt het kloppend hart van de gemeente. Klimaatmaatregelen geven een impuls aan de economie. De PvdA Castricum wil alle ruimte geven aan ondernemers die zich richten op duurzaamheid en klimaat en lokaal energieopwekking.

Bedrijven zijn belangrijk voor de gemeente en voor de inwoners. Ondernemingen binnen de gemeente bieden werkgelegenheid. In de kernen wordt de levendigheid in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van bedrijven en winkels. Het midden- en kleinbedrijf vormt het kloppend hart van de gemeente. Daarnaast is voor veel inwoners het hebben van werk op korte afstand van de gemeente belangrijk. Klimaatmaatregelen geven een impuls aan de economie.

De PvdA Castricum wil alle ruimte geven aan start ups (startende ondernemers) en gevestigde ondernemers die zich richten op duurzaamheid en klimaat en lokaal energieopwekking.

Speerpunten:

  • PvdA Castricum wil dat het College in een aparte beleidsnota mogelijkheden voor versterken van de werkgelegenheid in duurzaamheid en energieopwekking in kaart brengt.
  • Trek groene start ups aan en biedt ruimte op bedrijfsterreinen voor deze bedrijven.
  • Investeer in lokale energie opwek coöperaties . Dit genereert lokale investeringsmogelijkheid, opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid in duurzame nieuwe lokale energie.
  • Tata Steel biedt veel werkgelegenheid ook aan onze inwoners. Werkgelegenheid mag niet ten koste gaan van de gezondheid van werknemers en omwonenden. We willen dat de gemeente actief bijdraagt in regionaal overleg waarin de toekomst van Tata Steel en het terrein wordt besproken.
  • Werkgelegenheid wordt ook bevorderd via de bouw van nieuwe woningen en het verduurzamen en onderhouden van bestaande woningen.
  • Bij gemeentelijke opdrachtverleningen en aanbestedingen krijgen lokale ondernemers, vooral zij die lokale, sociale en maatschappelijke doelstellingen nastreven, volop de kans op het te gunnen werk. Een lage prijs alleen mag geen gunningcriterium zijn. De aanbestedingsprocedure wordt met dat doel aangepast.
  • We willen dat de gemeente met onderwijsinstellingen en werkgevers een regionaal opleidingscentrum voor duurzame installatietechniek opzet. Hier kunnen jongeren een praktische opleiding volgen, hun kansen op betaald werk vergroten en bijdragen aan de verduurzaming van onze gemeente.