Lokale democratie

Iedereen kan betrokken zijn bij wat in zijn of haar omgeving gebeurt. In elk raadsvoorstel willen we expliciet zien op welke manier betrokkenheid en inspraak zijn georganiseerd en hoe ervoor is gezorgd dat iedereen de gelegenheid heeft om mee te praten.

Burgerparticipatie is belangrijk voor een gezonde democratie. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er in hun omgeving speelt en welke oplossingen mogelijk zijn. De aanbevelingen van bewoners worden meegenomen in de uitvoering van gemeentelijke taken. Daarbij is het algemeen belang altijd leidraad. We zorgen ervoor dat alle inwoners, niet alleen die met de grootste mond, worden gehoord en we zijn ons ervan bewust dat niet iedere groep zich even actief bij inwonersinitiatieven laat horen. De gemeente heeft op papier nu een participatiebeleid maar voert dit niet goed uit.

Onze speerpunten:

  • Iedereen moet betrokken kunnen zijn bij wat in zijn of haar omgeving gebeurt. In elk raadsvoorstel willen we expliciet zien op welke manier betrokkenheid en inspraak zijn georganiseerd en hoe ervoor is gezorgd dat iedereen de gelegenheid heeft om mee te praten.
  • Op de gemeentelijke website wordt een afzonderlijke, duidelijke en goed vindbare site gemaakt, waarop bewoners alle participatie initiatieven kunnen opzoeken en kunnen reageren.
  • Bewoners kunnen zelf initiatieven voorleggen aan de gemeente(raad) en hiervoor medewerking en ondersteuning