Samenwerking met gelijkgezinde progressieve partijen

Voor het realiseren van onze sociaal democratische idealen is samenwerking nodig met progressieve politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Voor het realiseren van onze sociaal democratische idealen is samenwerking nodig met gelijkgezinde politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Zowel landelijk als lokaal is brede steun uitgesproken in onze achterban voor nauwere samenwerking met Groen Links. Bij de Tweede Kamerfracties van PvdA en GroenLinks wordt al intensief met elkaar samengewerkt. De PvdA Castricum wil ook lokaal nadrukkelijk die samenwerking aangaan met GroenLinks en andere gelijkgezinde linkse partijen in Castricum om kennis, menskracht en inzet te delen en samen krachtiger te staan in het politieke krachtenveld.